Subvencions CAM 2023

El CAM, com a pràctica habitual, ha subvencionat certes activitats fins a la data d’avui, ara estem passant una etapa de creixement que fa que hi hagi la necessitat de regular la concessió d’aquestes subvencions i crear aquest reglament.


L'aportació del CAM a l'apartat de subvencions serà de 3.500 € per a l'exercici de l'any 2023. En anys posteriors, els imports es poden veure modificats.


S’estableixen dos tipus de subvenció:

− Subvenció per activitat

− Subvenció personal


Subvenció per activitat

Aquestes subvencions s'atorgaran a activitats emblemàtiques, com poden ser Les Perles Parrai, la Berguedana, el Sant Tiberi, l’E4K, etc.

També s’atorgaran subvencions per a fer formació en activitats de muntanya.

Com a requisit per a ser beneficiaris d’aquesta subvenció s'haurà d'haver col·laborat amb la Bastarda.

Pel que fa al projecte E4K, també caldrà complir amb un mínim de 25 participants, i l’import serà com a màxim el 20% del cost del transport.


Subvenció personal

L'objectiu d'aquest tipus de subvenció és premiar la col·laboració i el compromís de les sòcies i socis envers el club.

Aquesta col·laboració i el compromís fa referència tant a nivell d'organització d'activitats de muntanya com a nivell de participació d'activitats en què la presència del CAM a nivell d'entitat és important.

En aquest cas, no hi ha cap requisit especial per a accedir a la subvenció.

Taula de valoració per a l'any 2023 següent:

Procediment per a fer la sol·licitud

La Junta serà qui gestionarà la concessió d’aquestes subvencions, per tant, us heu de posar en contacte amb qualsevol membre de la Junta.


Bescanvi dels punts obtinguts 

El bescanvi del punts que s’atorguen en les subvencions personals es realitzarà dins el mateix any que s’ha atorgat.

Es farà l’equivalència amb la quantitat obtinguda en diners, i es podran pagar els imports de diferents activitats com poden ser el Sant Tiberi, la loteria de Nadal, l’E4K, cursos de formació organitzats pel CAM, etc.


Nota addicional

Aquest reglament s’actualitzarà anualment i es presentarà a l’Assemblea de principis de cada any.

Pots seguir-nos a les nostres xarxes socials

Instagram
Facebook