JUNTA   DIRECTIVA

  • Presidenta:

  • Vicepresident:

  • Secretària:

  • Tresorer:

  • Vocals:

Eva Calderón

Direcció i Representació

Lluis Lleida

Comunicació i Formació

Maria Carmona

Gestió Administrativa

Eduard Oltra

Gestió Económica

Jordi Domenech

Activitats 

Jordi Ortiz

Material

© 2014 by Gla Media. Proudly created with Wix.com